Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.

       Do svých 18ti let jsem také patřil mezi většinovou část veřejnosti, která lovce bouřek a tornád považuje za excentrické podivíny. Je skutečností, že čím méně informací lidé o bouřkách mají, tím více jim připadají nezajímavé. Extrémní bouřku v Iowě, která byla jedním z klíčových faktorů, jež velmi silně upoutaly mou pozornost k doposud „obyčejným a jen trochu zajímavým“ bouřkám – přesněji řečeno – k několika dosud ne zcela fyzikálně objasněným jevům, jenž v sobě bouřky skrývají, stručně faktograficky popisuji v jednom z následujících článků (Jak jsem se začal zajímat o bouřky). V tomto úvodním článku bych se však chtěl především zmínit o informacích, které podnítili můj velký zájem o energii bouřek.Určitou dávku úcty a respektu si bouřky získají po bližším seznámení se s jejich energetickými parametry. Nebyl jsem výjimkou. Na Zemi je v každém momentu 2000 – 3000 bouřek. Nemnoho osob ví, že za tento jeden jediný den tyto bouřky vygenerují a v podobě blesků uvolní více elektrické energie než všechny elektrárny světa vyprodukují za jeden rok. Bohužel nikdo neví, jakým přesným způsobem toto gigantické množství energie vzniká. Současná fyzika dokáže odůvodnit a vysvětlit pouze zrod částečného množství energie blesků. Tato skutečnost byla v oblasti teorie hlavním faktorem, který mne inspiroval k přijetí výzvy, abych tuto bílou oblast fyziky zdůvodnil a pojmenoval. A tak jsem se stal nezávislým pozorovatelem, resp. lovcem bouřek, jehož zájmový bouřkový region není ohraničen žádnými státními či vnitřními meteorologickými hranicemi. Takto jednoduché a přímočaré to ale ve skutečnosti nebylo. Již jsem uvedl, že faktorů, které iniciovaly můj zájem o energii bouřek, bylo mnohem víc. Jedním z nich byl např. americký program Weather Channel - program TV, který je věnován výhradně počasí. Vzpomínám, jak mne překvapil záběr, kdy ve výšce asi sto metrů v obrovské rotaci tornáda dokola – jako draví ptáci – kroužilo asi pět kamionových tahačů. Šokovala mne informace, kdy podtlak tornádové rotace z kolejí zvedl určitě více jak 100 tun vážící lokomotivu a znovu jí posadil na zem několik metrů vedle kolejí. Slovo „počasí“ či „bouřka“ má v Evropě na rozdíl od oblasti Tornado Alley v USA mnohem slabší a snad i trochu nudnou příchuť. Evropský nezájem o bouřky – matky tornád – je přirozený. Tornáda ohrožují život v EU měrou minimální. Proto ani v EU téměř nikdo nenosí u sebe dálkově ovládané varovné meteorologické „alerty“. Nelze ale vyloučit, že v důsledku globálního oteplování se tato situace změní. K poslednímu zničení města v zemích současné EU došlo v roce 1945 a příčinou byla válka. K poslednímu úplnému zničení celého města v USA došlo 30.května 1998 (stav k srpnu 2008) a příčinou byla bouřka, resp. tornádo o síle F5, které se z této bouřky vyvinulo nad městem Spencer. Rozlehlé části městských čtvrtí, kde si před domy hrály a smály se spokojené děti, se během několika desítek vteřin proměnily v hromadu sutin, nad nimiž mnoho dní zněl nepřetržitě srdceryvný pláč. Jsem si vědom, že pokud bych v 18ti letech neodjel studovat do USA do oblasti častého výskytu tornád, nezačal bych se nikdy o bouřky blíže zajímat. Pravděpodobně bych ani v Oxfordu nezačal studovat fakultu fyziky. Nikdy by tudíž ani nevznikla má fyzikální přípravná bakalářská práce, kterou jsem – jak jinak – zasvětil a tématicky věnoval energii bouřek. Tato práce byla expertní skupinou zařazena mezi 20 nejlepších fyzikálních prací na Oxfordské Univerzitě, čímž byla automaticky nominována na prestižní Gibbsovu cenu. V této práci používám i materiály, které budu s postupem času zveřejňovat na těchto internetových stránkách. Potěšilo by mne, kdyby mé dosavadní bouřkové zkušenosti a poznatky byly inspirací pro studenty, kteří nejsou zcela jasně rozhodnuti, kterým směrem ve svém životě své schopnosti zaměří. Jsem přesvědčen, že energie bouřek je fenomén, který si pozornost nejen veřejnosti, ale především pozornost hloubavých studentů zaslouží. Větší zájem veřejnosti se rovná vyššímu počtu pro „tajemnou“ energii bouřek zapálených fyziků, kteří jsou předpokladem pro nové objevy a postupy, které nám v budoucnu – o tom jsem přesvědčen – umožní elektrickou energii v oblastech každodenního – téměř každodenního – výskytu bouřek využívat. Následné články a dokumentace bouřek jsou určeny samozřejmě všem – především ale osobám, které se domnívají, že by se mohli z pozice začátečníků pokusit posunout o něco výše laťku našich současných bouřkových energetických fyzikálních vědomostí.

So 5. duben 2014, 06:33:19 GMT+1
mprovod
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one