Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.

20 dubna 2012 Tromba v hrabství Lincolnshire v Anglii

20 dubna 2012 Tromba v hrabství Lincolnshire v Anglii - obrázek

20 dubna 2012 Tromba v hrabství Lincolnshire v Anglii - obrázek

Tromba a blesk

METEOROLOGICKÁ SITUACE


20. dubna 2012 se nad velkou částí Evropy rozléhala tlaková níže, která byla patrná jak ve vyšších tak v přízemních vrstvách troposféry a doprovázel jí studený vzduch ve středních vrstvách. Aerologické výstupy na řadě anglických meteorologických stanic z poledne vykazovaly rychlý pokles teploty s výškou ve středních vrstvách spolu s hlubokou mezní vrstvou. Podobné výstupy se vyskytovaly v celé západní polovině Evropy, i když většinou spíše se silnější mezní vrstvou a inhibicí než nad Velkou Británií. Vlhkost mezní vrstvy nebyla nijak výrazná, ale dostačovala pro tvorbu lability v denních hodinách, kdy došlo k jejímu prohřátí, a to způsobovalo výskyt četných přeháněk a bouřek. Třeba zde v Británii, kde převládalo velmi slabé proudění, jsem pozoroval, že v místě výskytu přeháněk a bouřek z předchozího dne se v následujícím dni opět vyskytovaly přeháňky a bouřky, anebo se zde začala tvořit kupovitá oblačnost mnohem dříve než v místech, kde předchozí den nepršelo. To značilo, že pro vývin přeháněk a bouřek byly důležité i slabší rozdíly ve vlhkosti přízemní mezní vrstvy. Střih větru se tento den v oblastech s lepší labilitou moc nevyskytoval. V celé Evropě bylo málo míst, kde docházelo k lepšímu překryvu labilního vzduchu a střihu větru. Jedním takovým místem bylo západní a jihozápadní Řecko, kde DLS dosahoval až ke 30m/s a vyskytla se zde jedna silnější bouřka (zřejmě multicela), na které byly hlášeny kroupy kolem 1cm v průměru a silnější nárazy větru. Kroupy byly také hlášeny v Srbsku, kde se však jednalo jen o pulsující krátkodobé bouřky, které díky CAPE přesahující 500J/Kg dokázaly dočasně zesílit, ale rychle v nich začal převládat sestupný proud a rozpadaly se. Jedna zajímavější bouřka se vyskytla také nad severozápadním Egejským mořem západně od Turecka. Z jedné nákladní lodi zde údajně byl pozorován tzv. Waterspout neboli tornádo sahající na vodní hladinu. Zde jsem tento den výskyt bouřek díky slabé labilitě a slabé vlhkosti neočekával, ale jediná bouřka, která se v oblasti dokázala vytvořit, využila tzv. směrový střih větru v nižších vrstvách atmosféry a zřejmě se zorganizovala v supercelu, ze které se tornádo na vodu spustilo. Toto hlášení však není potvrzené ani nemám k dispozici fotky.


Co se týče Velké Británie, zde byl výskyt přeháněk a bouřek četný a na mnoha meteorologických stanicích byla tento den hlášena bouřka nebo alespoň blýskavice. Bouřky však měly výrazný denní ráz a ve večerních hodinách začala veškerá konvekce rychle slábnout. V silnějších přeháňkách a bouřkách se vyskytovala četná krupobití i přesto, že střih větru byl velmi slabý a životnost jednotlivých špatně organizovaných bouřkových buněk nepřekračovala 30 minut. Výskyt krup v bouřkách byl způsoben především nízko položenou nulovou izotermou (a díky tomu i nízko položenou hranicí tvorby ledových krystalků a následných krup v bouřkách, které během pádu k zemi začínaly tát až cca. 1200 metrů nad zemí, což je velmi nízko, ale pro brzké jarní bouřky se nejdná o nic neobvyklého) a také již výše zmíněnou sušší vrstvou vzduchu pod celkem vysoko položenými základnami bouřkových mraků, což způsobovalo intenzivnější vypařování deště pod základnou mraku a následné ochlazování okolního vzduchu díky spotřebě latentního tepla pro výpar srážek. Tento ochlazený vzduch měl větší hustotu, a tudíž byl těžší než okolní vzduch, což způsobilo díky negativnímu vztlaku (směrem k zemi), který na něj působil, výskyt větších nárazů větru na čele výstupů studeného vzduchu ze sestupných proudů v bouřkách. Vyšší srážkové úhrny či slabší záplavy se v bouřkách tohoto dne nevyskytovaly díky jejich krátkému trvání. Výjimkou bylo Rakousko, části Srbska a jihozápadního Rumunska, kde se bouřkám podařilo zorganizovat se do slabšího konvektivního systému, který postupoval přes oblasti velmi pomalu, a proto zde bylo hlášeno několik menších záplav (převážně vytopené sklepy).

Synoptická mapa pro 00Z z 20.dubna 2012 ZDE


VIDEO Z VÝJEZDU


Video z tohoto výjezdu si můžete pustit zde: VIDEO

Tromba byla potvrzena 8krát zrychleným videozáběrem, na kterém je patrná rotace. Podívat se můžete zde: ZRYCHLENÉ VIDEO


Několik fotografií: FOTO


KOMPILACE

SHRNUTÍ VÝJEZDU


Na výjezd jsem se vydal kolem 15:00 BST (British Summer Time). Vyjížděl jsem z University of Leeds v Leedsu. Jelikož se v tuto dobu již vyskytovalo několik bouřek na mořské bríze na několika místech východního pobřeží Anglie, rozhodl jsem se vydat se do místa na mořské bríze, kde se ještě v tuto dobu nic nedělo a energie pro tvorbu bouřek (CAPE) se stále pod jasnou oblohou hromadila. Jel jsem na východ po dálnici M62 a zastavil jsem u města South Cave na odpočívadle, které je poblíž zálivu Humber.


Asi hodinu jsem čekal na míste, zatímco se v mém okolí začala tvořit četná, ale zatím mělká kupovitá oblačnost. Západním směrem do vnitrozemí stále převažovala jasná obloha. Po další necelé půlhodině čekání se na radaru přímo nad Humber objevila slabá přeháňka. Měl jsem na ní výhled a viděl jsem tvořící se srážkové pásmo i duhu. Asi 10 minut jsem čekal a pozoroval, zatímco přeháňka pomalu sílila. Jelikož však byla izolovaná a CAPE nebyla dosti silná (cca. 400J/kg), neměla podporu cold-poolu jiné přeháňky a samotná mořská bríza nestačila na její udržení, začala brzy slábnout a bouřka se z ní nevyvinula. Jelikož však na satelitu byla vidět zóna konvergence plná kupovité oblačnosti, která kopírovala mořskou brízu, avšak mezi přeháňkou v mé oblasti a bouřkami více na jihozápad nebylo na této konvergenci žádné srážkové jádro, rozhodl jsem se jet do této oblasti mezi přeháňku a bouřky na jihozápadě, jelikož to bylo místo, kde mohlo brzy dojít k lepšímu vývinu. Přejel jsem placený most přes Humber a jel na jih po silnici A15. Mezitím se bouřky a jejich outflow od JZ příbližovaly, zatímco oblast mořské brízy mezi výše zmíněnou přeháňkou a bouřkami sílila a základny kupovité oblačnosti v této oblasti tmavly. Brzy se objevilo malé srážkové jádro.


Dojel jsem k dálnici M180, po které jsem jel na západ, abych se přiblížil nově vzniklé přeháňce. Východně od města Scunthorpe jsem jel na sever po místní okresce, když jsem mezi obcemi Broughton a Appleby zahlédl zajímavý chobot visící ze základny mraku směrem k zemi. Na první pohled to byla dle tvaru jasná tromba, ale jediné, co mě zarazilo, byla absence jakékoliv pozorovatelné rotace. Dokud vedla silnice dobrým směrem, jel jsem dále, abych se co nejvíce přiblížil. Když se však začala stáčet směrem od tromby, zastavil jsem na nejbližším vhodném místě a pozoroval. Tromba sahala maximálně 25% vzdálenosti od mraku k zemi. Nejprve směřovala k zemi, později se stočila směrem od sestupného proudu, což je typické pro rozpadající se tromby i tornáda. Během pozorování jsem na 100% nemohl určit, zda se jedná o trombu, jelikož jsem neviděl rotaci. Po přehrání videa, kde je tromba vidět celkem dobře, jsem se však spolu s několika odborníky na supercely a tornáda shodl, že se jednalo o nesupercelární trombu. Ke kontaktu se zemí pravděpodobně nedošlo. Zajímavá byla blesková aktivita v oblasti tromby. Samotná bouřka za celou dobu své existence vyprodukovala jen asi 4 blesky, z toho však několik čárových mezimračných i do země v blízkosti tromby.


Zajímavé na této trombě byl fakt, že vznikla v době, kdy izolovanou nově vzniklou přeháňku na mořské bríze potkal outflow linie přeháněk postupujících od západu. Schodli jsme se, že spojení střihu větru na outflow linie přeháněk a velmi silného vzestupného proudu během iniciace bouřky vedlo k jevu, kterému se říka „vortex stretching“, což znamená, že horizontální rotace způsobená outflow linie přeháněk byla vzestupným proudem převedena do vertikální polohy a následně jí silný vzestupný proud „vertikálně roztáhl“ natolik, že se zůžila na velikost tromby, přičemž pokles tlaku v centru rotace vytvořil ve vlhkém vzduchu kondenzační chobot. Radarovou animaci této situace si můžete prohlédnout zde: Radarová animace (Copyright MetOffice). Izolovaná silná přeháňka v horní polovině radaru je ta, na které se vytvořila tromba.


Když si vzpomenu na tornádo v Olešnici z 24.srpna 2010, také se jednalo o izolovanou předfrontální supercelu, ve které vzniklo tornádo poté, co jí dohnal outflow postupující studené fronty od západu. V obou případech zřejmě pro tvorbu tornáda hrál důležitou roli jak silný vzestupný proud mateřské bouřky, tak střih větru na outflow, která se pod vzestupný proud dostala od západu.


Po rozpadu tromby jsem se vydal po dálnici M180 opět na východ, abych se příblížil vzestupnému proudu, ve kterém se tromba vyskytla. Žádný náznak tromby jsem však již neviděl. Několikrát jsem projel bouřkovým jádrem, ve kterém se vyskytovaly malé kroupy. Celkově se jednalo o slabou bouřku, o čemž svědčí ne moc výrazná blesková aktivita i celkem malé kroupy, které nepřesáhly 5mm. Zajímavostí byla síla cold poolů (oblastí studeného vzduchu při zemi způsobených sestupným proudem bouře), ve kterých teplota místy klesla k 6ti stupňům, zatímco před bouří bylo na zóně konvergence mořské brízy dle teploměru v autě 13 až 14 stupňů. Dle radaru bylo jádro, které vyprodukovalo trombu, výrazně silnější než ostatní bouřková jádra. Jeho sílu zřejmě způsobila kolize mořských bríz z více stran (oblast je charakteristická komplikovaně členitým pobřežím a zálivem Humber) a popř.i cold poolu z bouřek na západě/jihozápadě.


Po definitivním rozpadu bouře (zániku konvektivnich jader na jihu srážkové oblasti) jsem výjezd ukončil. Během návratu z výjezdu jsem ještě několikrát projel velmi slabým krupobitím. Jednalo se o slábnouci již rozpadlá místa původních konvektivních jader.St 19. červen 2019, 14:06:17 GMT+1
mprovod
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one