Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.
V červnu 2008 jsem dokončil zkoušky, a tudíž mi začaly prázdniny. Začal jsem tedy velkou většinu svého volného času věnovat bouřkám a jejich lovu. Během června jsem měl mnoho zajímavých výjezdů. K nejlepším patří pozorování supercely v Německu 22. června a rozhodně nejzajímavější výjezd byl 25.června, kdy se naším územím přehnalo ničivé derecho, které napáchalo velké škody na téměř celém území ČR.
Začátkem června, stále ještě během mého předzkouškového studijního období, se přes Oxford přehnalo několik bouřek. Na výjezdy bohužel čas nebyl, ale pár krátkých videí se mi podařilo natočit. Nic moc zajímavého, tak bude nějakou dobu trvat, než to zde zveřejním.
Během tradičních oslav konce zkouškového období v Itálii jsem si udělal takový malý okruh severní Itálií, abych natočil bouřkovou frontu, která tuto oblast přecházela od západu. Také nic moc zajímavého oproti jiným výjezdům, a proto tento výjezd zpracuji až po ostatních zajímavějších bouřkových výjezdech.
22. a 23. června 2008 2 supercely a hezké noční bouřky - obrázek

22. a 23. června 2008 2 supercely a hezké noční bouřky - obrázek

22. a 23. června jsem podnikl dvoudenní mezinárodní výjezd. Začal v Praze, odkud jsem vyjel na západ až do Německa. Pak jsem severně od Krušných Hor poblíž Drážďan natočil 2cm velké kroupy a s bouřkami jsem jel do Polska, kde jsem přes noc natočil ještě několik hezkých blesků. 23. června jsem se vrátil do ČR, kde jsem pozoroval několik pravděpodobných supercel.
22. června 2008 Radarová animace - obrázek

22. června 2008 Radarová animace - obrázek

Radarová animace 22. června.php  14.9MB
Radarová animace z 22. června 2008. Je na ní velmi dobře vidět vývoj celkové bouřkové situace tohoto dne. Nejprve několik dočasných bouřek z tepla ve východních Alpách a záhy po jejich rozpadu se z Německa hnaly další bouřky. Před přechodem českých hranic se rozpadly, ale na jejich outflow vznikly další bouřky v Krušných Horách, na jejichž severní straně je patrná levostáčivost. Právě tam vznikla supercela, kterou jsem sledoval z Německa do Polska. Poté se již hnaly z Německa další organizované bouřky, zatímco nový menší shluk bouřek vznikl v Jizerských Horách a postupoval daleko do Polska.
23. června 2008 Radarová animace - obrázek

23. června 2008 Radarová animace - obrázek

Radarová animace 23. června 2009.php  8.2MB
Animace radarových dat z 23. června 2008. Na této radarové animaci je velmi dobře vidět, jak se během dne jednotlivé supercely vyvíjely, postupovaly a sílily, i jak zanikaly. Animace začíná předfrontálními nočními bouřkami v Polsku, zatímco od západu z Německa se přižene fronta. Více na jihu se na frontě vyskytovala taková více méně organizovaná squall line, zatímco na severním konci fronty se vytvořila jedna silná supercela. Chvílemi silné jádro této supercely na radaru připomínalo prohnuté bow echo. Tato bouře postupovala s frontou rychle k východu a páchala v Německu a ve východním Polsku škody větrem, ojediněle i kroupami. Jižní část fronty postpupovala přes Čechy v podobě MCS a rozšiřovala se k severu. V ranních hodinách, kdy již byla fronta nad Polskem, došlo ke spojení severního okraje českého MCS s Německo/Polskou supercelou. Chvíli po spojení těchto bouří se supercela rozpadla a bouřková aktivita se přesouvala v podobě slabšího MCS dále na východ do Polska. Později dopoledne se na přední straně této aktivity začalo ve východním Polsku vyvíjet několik silných bouřek. Za frontou (MCS) se v dopoledních hodinách začalo rychle vyjasňovat. V ČR se nad Krušnými horami začala tvořit kupovitá oblačnost, která se při svém postupu na východ rychle vyvinula v další pravostáčivou supercelu. Tato supercela postupovala až nad Jeseníky. Asi 100km za touto supercelou se vytvořila další bouře, která se také trochu stáčela doprava, a tudíž to mohla být supercela. V jižním Polsku v místech, kam směřovala kovadlina první české supercely, došlo v pozdně dopoledních hodinách k nové iniciaci a tvorbě několika silných supercel. Na radaru je jejich vývin velmi dobře patrný a zároveň je patrná jejich pravostáčivost. Další supercely se vyskytly v jižním Německu. Na této animaci je dobře patrná silná supercela poblíž Mnichova. Nad ČR se v pozdně odpoledních hodinách vytvořily ještě 2 supercely. Jedna na Šumavě a jedna na SV okraji Čech/SZ okraji Moravy. Šumavská supercela zasáhla České Budějovice, kde napáchala nějaké škody. SV supercela byla celkem krátkodobá, ale zajímavý byl takový impulz, který je na animaci patrný v kovadlině této SV supercely. Když se tento impuls setkal s jinou silnou bouří/nejspíše také supercelou v Polsku, tak v ní došlo k prudkému zesílení odrazivosti. V pozdně odpoledních hodinách je na animaci vidět srážkové bouřkové pásmo nad Alpami, které postupovalo na východ. Severně od tohoto pásma se ve večerních hodinách znovu začaly tvořit nad ČR ojedinělé bouřky, které postupovaly na východ. Nad Beskydy se četnost těchto bouřek zvýšila a v nočních hodinách postupovaly na východ na Slovensko nad Tatry v podobě slabého MCS.
24. června 2008 Krátký výjezd do Rakouska - obrázek

24. června 2008 Krátký výjezd do Rakouska - obrázek

24.června jsme s Luckou podnikli krátký výjezd z Moravy do Rakouska. Natočili jsme několik blesků, ale většina silných bouřek byla na jih od nás. Výjezd nebyl v porovnání s ostatními výjezdy nijak výrazně zajímavý.
24. června 2008 Animace radarových dat - obrázek

24. června 2008 Animace radarových dat - obrázek

animuj.php  5.65MB
Radarová animace z 24. června 2008 ukazuje přechod jednotlivých bouřkových systémů od západu přes ČR. Na začátku animace je ještě vidět odchod bouřkového systému z předchozího dne na východ přes Tatry na Slovensku. Zároveň postupuje další bouřka přes jižní Čechy k východu. Tato bouřka byla v jednu dobu dobře organizovaná, ale dlouho nevydržela. Další srážková oblast postupovala v nočních a časně ranních hodinách přes Prahu, východní ČR a severní Moravu. Do doby, než přecházela Tatry na Slovensku, však nebyla nijak výrazně aktivní. V odpoledních hodinách je na animaci vidět systém, který jsme sledovali. Postupoval z Německa na východ přes Šumavu. V jižních Čechách výrazně zeslábl, ale na JV straně tohoto systému se vytvořila nová bouřka, která se později zorganizovala v další bouřkový systém, který ovlivňoval Rakousko, ale nejsilněji se však projevil jižně od místa, kde jsme jej pozorovali.
25.06.2008 Pozorování supercely a ničivého derecha - obrázek

25.06.2008 Pozorování supercely a ničivého derecha - obrázek

SITUACE

 

25.června 2008 byl velmi výjimečný den pro bouřkovou situaci ve střední Evropě. Synopticky to byla situace některými rysy podobná těm, které se vyskytují v USA před výskytem velmi silného derecha či silných HP supercel. Ze severní Afriky do Středomoří zasahoval subtropický výběžek vysokého tlaku vzduchu, po jehož západní straně k severu proudil na naše podmínky neobvykle teplý a vlhký vzduch.
25. června 2008 Animace radarových dat - obrázek

25. června 2008 Animace radarových dat - obrázek

Radarová animace.gif  3.99MB
25. června 2008 Animace přechodu silného derecha přes území ČR. Jednalo se o nejsilnější a nejničivější bouřkový systém za několik posledních let, který se přes ČR přehnal. Sledovali jsme jej od Prahy až po oblasti jižně od Hradce Králové, kde jsme v oblasti přechodu bow echa a HP supercel dokumentovali rozsáhlé škody, které zde tento systém napáchal.
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one