Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.
Září 2007 byl pro mne velmi úspěšný měsíc, jelikož se mi splnil můj sen, a to vidět pravé české tornádo. Stalo se tak 28.září u obce Drahoňov na Pelhřimovsku, odkud jsme s Luckou viděli 17km vzdálené velké tornádo, které u obce Jižná severně od Jindřichova Hradce vykácelo velkou část lesa.
4. září 2007 Silné kroupové přeháňky a dokonce déšť se sněhem!!! - obrázek

4. září 2007 Silné kroupové přeháňky a dokonce déšť se sněhem!!! - obrázek

SITUACE

4. září 2007 se nad jižní Skandinávií nacházela tlaková níže ve středních a vyšších vrstvách troposféry, ze které se vysunula brázda nízkého tlaku vzduchu, která přes den ovlivňovala střední Evropu. Tato brázda nízkého tlaku vzduchu se ve večerních hodinách uzavřela do tlakové níže nad Středomořím, což bylo způsobeno stoupajícím tlakem v západní Evropě. Nad Balkánem se nacházela prohlubující se tlaková níže. Přechod brázdy nízkého tlaku vzduchu byl spojen s poklesem teplot ve středních vrstvách troposféry a následným vytvořením lability a CAPE díky insolaci v odpoledních hodinách. Nejsilnější labilita byla ve večerních hodinách na severozápadě republiky a v Bavorsku, kde byl také celkem silný střih větru v nižších vrstvách troposféry (přes 10m/s LLS) a take 100 – 200m2/s2 SREH, což favorizovalo vzniku malých mezocyklón a možných tornád. O žádném tornádu z tohoto dne jsem ale neslyšel. Ke vzniku tornád zřejmě nedošlo a to z důvodu, že nejlepší střih větru a podmínky pro vznik tornád se vytvořily až ve večerních hodinách, kdy již konvekce díky slábnoucí insolaci rychle slábla a rozpadala se a při přechodu brázdy se již vyskytovaly srážky z převážně stratovité oblačnosti. 

4. září 2007 Radarová animace - obrázek

4. září 2007 Radarová animace - obrázek

Radarová animace.gif  4.09MB
Animace přeháňkové a bouřkové činnosti ze 4. září 2007. Na radaru jsou vidět četné přeháňky nad ČR a Německem. V mnoha z nich se vyskytovaly kroupy a změřili jsme dokonce déšť se sněhem, což je na 4. září ve středních polohách velmi vzácné. Nejsilnější bouřky toho dne se vyskytovaly v Německu severně od Krušných Hor, ale když se podíváte pozorně, tak uvidíte několik málo blesků i na území ČR. Radarovou animace lze přehrát otevřením v prohlížeči Internet Explorer.
11. září 2007 se nad téměř celou jižní Amerikou odehrálo částečné zatmění Slunce. Za tímto zatměním Slunce jsem se vypravil do Buenos Aires a 3 dny jsem ztrávil v Argentině. Samotné zatmění jsem natáčel z Patagonie více na jihu, ale den před tímto zatměním se nad Argentinou jižně od Buenos Aires začaly tvořit aktivní bouřky, které se spojily do pomalu postupujícího, ale velmi bleskově aktivního a dlouho trvajícího MCS. Tento systém jsem celou noc sledoval a byl to doposud (leden 2009) můj jediný, zato velmi úspěšný, výjezd na jižní polokouli.
17. září 2007 Neúspěšný výjezd do jižních Čech - obrázek

17. září 2007 Neúspěšný výjezd do jižních Čech - obrázek


SITUACE

            17. září 2007 se nad západní Evropou a Britskými Ostrovy nacházela silná, dlouhá, severojižně orientovaná tlaková níže, která během dne postupovala k východu, a jejíž jižní část se dále prodlužovala v takovou brázdu nízkého tlaku vzduchu. Nad Portugalskem se předchozí noc nacházelo slabé maximum vorticity, které před touto tlakovou níží bylo jejím prouděním přenášeno k severovýchodu až do střední Evropy. Před touto níží se také nacházela studená fronta, která začala postupovat k východu a intenzívnět a v 0800 ráno se rozléhala od Hamburku až po francouzské Nantes. Během odpoledne a večera začala ovlivňovat naše území a v ranních hodinách dalšího dne se rozléhala mezi městy Gdaňsk, Zurich a její jižní část sahala až do Španělska k Barceloně. Na našem území se však bohužel bouřkovou aktivitou vůbec neprojevila. Bouřky se na ní tvořily v Německu, ale než se dostala ve večerních hodinách na naše území, nebyla zde již žádná instabilita a fronta se projevila jen krátkodobým deštěm ze stratovité oblačnosti. Bouřky se tvořily v Alpách na zóně konvergence a silnější bouřky se ve večerních hodinách začaly tvořit na Slovensku, kde se ještě nacházel vlhký a labilní vzduch.

17. září 2007 Radarová animace - obrázek

17. září 2007 Radarová animace - obrázek

Radarová animace.gif  1.85MB
Animace bouřkové činnosti a přechodu studené fronty ze 17. září 2007. Na území ČR se na frontě žádné bouřky nevyskytovaly a pro mě to byl neúspěšný výjezd. Bouřky byly pouze v Rakousku a ve večerních hodinách se vytvořilo několik silnějších bouřek na jižním Slovensku. Animaci můžete přehrát spuštěním v prohlížečk Internet Explorer.
25. září 2007 Výjezd za bouřkami na Českomoravskou vrchovinu - obrázek

25. září 2007 Výjezd za bouřkami na Českomoravskou vrchovinu - obrázek


SITUACE

            25. září 2007 se nad západní a střední Evropou nacházela hluboká celkem silná brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách troposféry, za kterou se do Evropy další den rozšířil výběžek vyššího tlaku vzduchu. Studená fronta této brázdy ovlivňovala naše území během dne a pomalu postupovala přes střední Evropu a ČR k východu. V teplém sektoru před touto frontou se již od ranních hodin vyskytoval nad naším územím labilní vzduch. K iniciaci bouřek v labilním vzduchu na této frontě došlo kolem 0800 hodiny ráno na jihu Šumavy na německé straně. Tyto bouřky postupovaly přes Šumavu a jižní Čechy během dopoledne k východu. Nebyly nijak obzvlášť silně organizované, ale určitě se v silnějších jádrech vyskytovalo nějaké to větší krupobití. V odpoledních hodinách se tato oblast bouřek rozdělila na 2 hlavní části. Ta první šla přes severní Rakousko k východu, zatímco ta druhá vznikla před hlavními srážkami fronty poblíž Jihlavy a postupovala pomalinku na severovýchod přes Českomoravskou Vrchovinu. V pozdně odpoledních hodinách se všechny bouřky na této frontě rozpadly.

25. září 2007 Radarová animace - obrázek

25. září 2007 Radarová animace - obrázek

Radarová animace.php  2.59MB
Animace přechodu studené fronty a bouřkové činnosti na této frontě z 25 září 2007. Bouřky frontu doprovázely v jižních Čechách a na Českomoravské Vrchovině. Během výjezdu jsme sledovali bouřky, které vznikly nad Jihlavou a postupovaly přes Vysočinu k severovýchodu. Včetně blesků jsme viděli i hořící dům, který zřejmě zapálil blesk.


SITUACE

            27. září 2007 se nad střední Evropou nacházela dobře vyvinutá tlaková níže, jejíž střed se během dne pomalu přesouval z jižní Francie nad Alpy. Po okrajích této tlakové níže se ve vyšších vrstvách troposféry nacházelo velmi silné proudění, které bylo nejsilnější zejména nad západním Středomořím. V nižších vrstvách se nacházelo frontální rozhraní, které se rozléhalo od jihozápadního Středomoří přes jižní Itálii, Balkán, až po jižní Polsko. Tato fronta byla téměř stacionární a východně od ní docházelo k přílivu teplého vzduchu do Polska a severního Německa. Po přechodu srážek této fronty se nad Německem a Šumavou dle modelu GFS vytvořila na konec září silná instabilita s hodnotami Lifted Indexu až -4 a CAPE kolem 500J/Kg. Největší hodnoty lability se nacházely v Bavorsku, ale bohužel zde nebyl žádný impuls, který by „nastartoval“ vývin bouřek. Samotná fronta také nebyla až na izolované výjimky bouřkově aktivní. Jediná slabá squall line, která za frontou ve střední Evropě vznikla, byla nad Maďarskem a během večera se dostala až nad Slovensko, kde se nad Tatrami rozpadla.

Radarová animace.php  5.3MB
Radarová animace z přechodu studené fronty z 27. září 2007. Na samotné frontě byly pouze 2 několikableskové bouřky a jinak nic. Silnější bouřky dorazily až v pozdně večerních hodinách na jižní Slovensko. Výjezd jsme podnikli do Německa, kde model předpovídal nejsilnější instabilitu, ale bohužel zde k vývinu bouřek nedošlo. Animaci si můžete spustit v prohlížeči Internet Explorer.
28. září 2007 Radarová animace - obrázek

28. září 2007 Radarová animace - obrázek

Radarová animace.gif  4.52MB
Radarová animace bouřek z 28. září 2007. Tento den se odehrál můj nejúspěšnější výjezd, kdy jsme s Luckou viděli tornádo o síle F1 severně od Jindřichova Hradce. Byli jsme od něj 17km. Na radaru je vidět přechod studené fronty od jihu v dopoledních hodinách a poté tvorba squall line, která vznikla v jižních Čechách a postupovala na severovýchod přes Vysočinu. Další velmi rychle postupující squall line se přihnala až ze Slovinska a přešla Beskydy, nad nimiž se pomalu rozpadla.
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one