Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.
V červnu jsem vyjel za bouřkami jednou v Anglii. Na JV Anglie poblíž Doveru jsem v ranních hodinách potkal MCS (Mesoscale Convecrtive System), ve kterém jsem viděl celkem hodně čárových blesků. Od 13.června do 29.června jsem byl v ČR a s Luckou jsme jezdili po bouřkách téměř každý den. Nezapomeňte si prohlédnout i animace radarových dat z jednotlivých výjezdů, které najdete po kliknutí na stranu 2 ve spodní části stránky pod reklamou.
Článek zatím není hotov.
Nový příspěvek - obrázek

Nový příspěvek - obrázek

        SITUACE

 

Ve středu 13.06.2007 se nacházela slabá tlaková níže nad východním Atlantikem a nad Skandinávií. Nad Evropou a středomořím převažoval spíše vyšší tlak vzduchu. To vytvářelo převážně slabé jihozápadní proudění teplého, vlhkého a labilního vzduchu do Čech a střední Evropy, ve kterém se vytvářely celkem pomalu postupující bouřky. Velká většina jich byla nad východní ČR a na Moravě, kde také model předpovídal nejvyšší hodnoty CAPE a kde se brzy odpoledne vytvořila taková více méně slabá bouřková linie.

SITUACE

 

14.června 2007 se nad téměř celou Evropou nacházel labilní vlhký vzduch, v němž se hojně tvořily bouřky i bouřkové systémy. Proudění převažovalo slabé jihozápadní, které nad západní Evropou vlivem brázdy nad Atlantikem sílilo. Zde nad západní Evropou se také nacházelo několik jet streaků, které se pomalu přesouvaly k východu. Jeden z těchto jet streaků ústil svoji deltou přímo nad východní část ČR a nad Moravu, kde tak způsobil rozbíhavé proudění ve vyšších vrstvách a slabý synoptický lift. Právě pod touto deltou se přes den tvořilo nejvíce bouřek, které pomalu postupovaly k severovýchodu, zato jejich kovadliny byly deltou jet streaku rozfukovány rychle severovýchodním směrem od hlavních bouřkových jader. Tím, že podmínky byly vhodné pro tvorbu mnoha bouřek, došlo k tvorbě velkého počtu bouřkových jader na malé ploše (bouřkové multicely), což způsobilo zahlcení vyšších vrstev konvekcí a následné slábnutí všech bouřek. V době svého maxima však byly bouřky silné, o čemž svědčila i radarová odrazivost.

15.června 2007 Pozorování bouřek v jižních Čechách a na Šumavě - obrázek

15.června 2007 Pozorování bouřek v jižních Čechách a na Šumavě - obrázek

 

SITUACE

15.června 2007 se nad severozápadní Evropou nad Anglií stále nacházela velká tlaková níže. Po její přední straně panovalo nad střední Evropou jihozápadní proudění. V tomto proudění se ve vyšších vrstvách rychle přesouvala od JZ k SV brázda nízkého tlaku vzduchu, která se v poledních hodinách nacházela ještě nad Francií, zatímco 16.června v ranních hodinách dorazila do východního Německa. V pozdně odpoledních a večerních hodinách se nad naše území přesunula zvlněná studená fronta, po které se pohybovalo směrem k SV několik frontálních poruch (slabých tlakových níží na frontě). Právě na této frontě a před ní se ten den vyskytovaly silné bouřky, které byly ještě zintenzivněny silným prouděním ve vyšších vrstvách. Podmínky pro tvorbu silných bouřek byly nejlepší v oblasti JV Německa, kde byla také největší instabilita (pravděpodobně z důvodu dobrých lapse rates – silného poklesu teploty s výškou) a střih větru 0-6km dosahoval 15m/s. Právě z jihovýchodního Německa a Bavorska bylo hlášeno silné krupobití v několika izolovaných bouřkách, které se zde na frontě vytvořily. Tyto bouřky se později spojily ve squall line a trochu zeslábly. Do Čech přinesly převážně silnější vítr a možná někam malé kroupy. Větší kroupy se v ČR pravděpodobně vyskytovaly na bouřkách, které vznikly v poledních hodinách v předfrontálním teplém vzduchu na Šumavě.
16.června 2007 Krátký výjezd za slabou squall line - obrázek

16.června 2007 Krátký výjezd za slabou squall line - obrázek

SITUACE

            16.června 2007 nebyl nijak významně bouřkový den, protože se za studenou frontou z předchozího dne podmínky zestabilnily. Silná tlaková níže ve vyšších vrstvách, která byla během několika předchozích dnů nad Britskými Ostrovy, se dala do pohybu a postupovala na východ přes Severní Moře. Po její jižní straně panovalo celkém silné a studené západní proudění ve vyšších vrstvách. Tuto silnou tlakovou níži doprovázela v nižších vrstvách slabá tlaková níže, a tudíž proudění v přízemních vrstvách nijak silné nebylo. Proto se přízemní vrstvy vlivem insolace prohřály a v Německu se vytvořila slabá instabilita a hned po poledni se začaly tvořit přeháňky.
20. a 21.června 2007 Přechod silné bouřkově aktivní studené fronty - obrázek

20. a 21.června 2007 Přechod silné bouřkově aktivní studené fronty - obrázek

SITUACE

            20.června: Západně od Velké Británie se 20.června nacházela silná tlaková níže ve středních vrstvách troposféry. Nad střední Evropou se nacházel slabý výběžek vyššího tlaku vzduchu, v němž panovalo jasné slunečné počasí s velmi vysokými teplotami (místy až přes 35 stupňů). Insolace a vysoké teploty vytvořily instabilitu. V ČR byl problém s iniciací a organizací bouřek, jelikož zde střih větru pod vlivem výběžku vysokého tlaku byl slabý a studená fronta byla ještě nad Německem.  Také vlhkost vzduchu nebylo zrovna nejlepší a přestože se před frontou od JZ nasouvaly prudší „lapse rates“, které ještě zesílily instabilitu, došlo jen k vývoji slabších bouřek. Ty se nejprve vytvořily nad Alpami a na studené frontě nad Německem. Během dne fronta jen velmi pomalu postupovala proti výběžku vyššího tlaku k východu a než se dostala nad území ČR, bouřky se na ní rozpadly. Rozpad bouřek byl způsoben jednak ochalzením ve večerních hodinách, ale také klesájící vlhkostí směrem na východ. Jediná intenzivnější bouřka se vytvořila na hranicích Rakouska a Slovenska. Byla to nejspíš bouřka z tepla, která také moc dlouho nevydržela. Nad naším uzemím vznikla také jedna bouřka z tepla na Šumavě. Ta však byla oproti Rakousko/Slovenské bouřce mnohem slabší. Až v pozdně večerních hodinách se na naše území od JZ dostala bouřka, která se sem rozvinula až z alpské oblasti. Byla hodně bleskově aktivní, ale jelikož se nad česko-rakouskou hranici dostala až kolem půlnoci, moc dlouho nevydržela.

22.června 2007 Silná squall line v Rakousku - obrázek

22.června 2007 Silná squall line v Rakousku - obrázek

SITUACE

22. června 2007 se nad jižní Evropou a Středomořím nacházel slabý tlakový gradient a ve Středomoří panovala intenzivní vlna veder a byla zde/sílila EML, která v této oblasti bránila vývinu bouřek. Nad SZ Evropou se nacházela silná brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách troposféry, která se pomalu přesouvala na východ a po její jižní straně se do západní a střední Evropy dostával chladnější, ale stále vlhký oceánský vzduch. Další silná tlaková níže byla nad západním Ruskem a postupovala dále na východ.
23. června 2007 Sledování bouřek východně od Prahy a na jižní Moravě - obrázek

23. června 2007 Sledování bouřek východně od Prahy a na jižní Moravě - obrázek

SITUACE

            23. června 2007 ovlivňovala střední Evropu od severu silná brázda nižšího tlaku ve vyšších vrstvách. Byla naplněna studeným vzduchem, který se přes den v přízemních vrstvách díky insolaci prohříval, a vytvářela se instabilita, která však díky studenějšímu vzduchu oproti několika předchozím dnům nebyla tak silná. V brázdě nízkého tlaku panovalo nad naším územím západní proudění, ve kterém bouřky celkem rychle postupovaly přes Čechy na východ. Střih větru byl také zesílen a bouřky, které se v celkem slabě labilním vzduchu dokázaly udržet, produkovaly četná krupobití. Z několika míst bylo hlášeno velké množství malých krup. V Německu bylo ten den díky silnějšímu střihu větru v nižších vrstvách pozorováno několik tornád a tromb. V ČR jsem o žádném pozorování vzdušného víru z tohoto dne neslyšel.
24.června 2007 Pozorování bouřky v Rakousku z okresu Příbram - obrázek

24.června 2007 Pozorování bouřky v Rakousku z okresu Příbram - obrázek

24. června 2007 se přes Velkou Británii pomalu přesouvala intenzivní brázda nízkého tlaku vzduchu k východu. Tato brázda byla v nižších vrstvách doprovázena rozlehlou tlakovou níží. Severozápadně od Pyrenejského poloostrova vzniklo ve večerních hodinách předchozího dne slabé maximum vorticity ve vyšších vrstvách atmosféry, které bylo tak trochu „nasáto“ do celkového proudění rozlehlé brázdy nad Británií a začalo postupovat přes Francii a Německo a v pozdně večerních hodinách se dostalo až do střední Evropy. Ve vyšších vrstvách zde stále panovalo celkem silné západní proudění, ale bouřky se přes den ve střední Evropě netvořily převážně díky přízemnímu výběžku vyššího tlaku vzduchu.
25. června 2007 Výjezd za bouřkami do Krušných Hor - obrázek

25. června 2007 Výjezd za bouřkami do Krušných Hor - obrázek

SITUACE

            25. června 2007 se nad kanálem La Manche nacházela tlaková níže, která přes den postupovala k východoseverovýchodu. Před touto níží se ve vyšších a středních vrstvách nacházel silný jihozápadní jet. Před ní nás také v ranních hodinách rychle přecházelo maximum vorticity, které bylo spolu s přílivem teplého vlhkého vzduchu od jihu spojeno s bouřkovou činností v Rakousku a v Polsku v časných ranních hodinách. Českou Republiku však žádná z těchto bouřek nijak významně neovlivnila. Blesky rakouské bouřky byly v jednu dobu blízko za hranicemi ČR, ale hranice „překročily“ jen silné srážky. Asi 10 blesků bylo v okolí Rozvadova na slabé konvekci, která se vyskytovala na přední straně srážek, které postupovaly do ČR z Německa a byly spojené s předchozími bouřkami v Německu. Nic víc se však v noci na 25. června nedělo. Když nás maximum vorticity přešlo a postupovalo dále k severovýchodu, konvektivní a srážková aktivita nad naším územím zanikla. V odpoledních hodinách ale postupovala z Německa na naše území studená fronta, která byla spojena s výše zmíněnou tlakovou níží.
28. června 2007 Pozorování rotace poblíž Kolína - obrázek

28. června 2007 Pozorování rotace poblíž Kolína - obrázek

SITUACE

28. června 2007 se nad Severním mořem a Skandinávií vyskytovala tlaková níže, která ovlivňovala počasí ve velké části Evropy. Studená vzduchová hmota zaplnila střední Evropu po přechodu studené fronty z 25. Června a v severozápadním studeném proudění se moc lability nevytvořilo. Tento den však naše území přecházelo centrum brázdy nižšího tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách, čímž došlo k poklesu teploty ve vyšších vrstvách, což vybalancovalo celkem nízké teploty přízemního vzduchu. Začaly se tvořit přeháňky a slabší bouřky, které postupovaly přes naše území k východu. Zároveň nás přecházelo takové maximum střihu větru, které zřejmě způsobilo i rotaci v slabé bouřce, kterou jsme pozorovali.

13. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

13. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

Animace.php  4.9MB
Animace, na které je vidět vývoj bouřkové situace z celého dne. Na radaru je patrné, že nejsilnější bouřky toho dne se vyskytovaly na Moravě. Bohužel jsme se dostali jen do bouřek více na západě, protože jsem v dopoledních hodinách přiletěl do ČR a již jsme se včas na Moravu dostat nestihli. I tak jsme viděli hezké bouřky a zajímavé čárové blesky.
Animace.gif  4.77MB
Animace radarových dat ze 14. června 2007. Je zde vidět dopolední vývin bouřek na východní Moravě a odpolední rozšiřování bouřkové činnosti z Rakouska. Bouřek bylo tento den na Moravě mnoho, ale rychle zahlcovaly troposféru konvektivní oblačností a srážkami, a tudíž žádná jedna konkrétní bouřka moc dlouho nevydržela.
15. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

15. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

Animace.gif  5.61MB
Animace radaru bouřkové činnosti z 15. června 2007. Bouřky se vyskytovaly převážně v Čechách a rychle se rozšiřovaly k severu až severovýchodu. Intenzivnější byly bouřky odpoledne, kdy jsme čekali na špatném místě a většinu bouřkové aktivity jsme nestihly. Následující studenou frontu ve večerních hodinách jsme zdokumentovali, ale stali jsme se svědky dopravní nehody a než se vše vyřešilo, bouřky byly rozpadlé.
16. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

16. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

Animace.gif  4.22MB
Animace radarových dat z 16. června 2007. Během noci z 15. na 16. června je severně od ČR v Německu a Polsku vidět několik organizovanějších bouřek, které postupovaly předchozí den přes ČR. Všiměte si hlavně slabé squall line, která přejde ČR od západu v odpoledních hodinách. Tu jsme sledovali.
20. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

20. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

Animace.gif  2.5MB
Animace bouřkové činnosti na radaru z 20. června 2007. Je zde vidět, jak v odpoledních hodinách postupovalo několik bouřek z Německa a Rakouska směrem do ČR. Žádná z nich se však přímo na naše území nedostala. Bouřku, která se přiblížila našim hranicím na jihu ČR, jsme sledovali dokud se nerozpadla.
21. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

21. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  7.34MB
Animace bouřkové činnosti z 21. června 2007. Tento den byl velmi bouřkově aktivní. Nejsilnější bouřky, co se týče krupobití, byly na Moravě, zatímco studená fronta, která přešla celé území, přinesla silný nárazovitý vítr až o síle vichřice. Během výjezdu jsme čekali příliš na západě a když se bouřková činnost začala rozvíjet, tak jsme již neměli čas jet na východ do oblasti se silnějšími bouřkami. Proto byl výjezd z tohoto dne celkem neúspěšný, ale i přesto jsme viděli zajímavou bouřku v západních Čechách a několik škod, které bouřky způsobily na Vysočině.
22. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

22. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  4.08MB
Animace bouřkové činnosti z 22. června 2007. Všiměte si přechodu silné HP supercely. která přecházela severní Alpy. Východně od Alp se v ní vyskytovaly kroupy o velikosti 4cm a je možné, že v Alpách i větší. My jsme sledovali squall line více na sever a našli jsme na zemi ležet kroupy o velikosti 3cm.
23. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

23. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  4.56MB
Animace bouřkové činnosti z 23. června 2007. Tento den se vyskytovalo na celém území ČR mnoho přeháněk a několik bouřek. My jsme sledovali bouřku, která přecházela Prahu a po jejím rozpadu jsme jeli až na jižní Moravu, kde jsme změřili a zdokumentovali další bouřku. Radar je kvůli velkému počtu přeháněk celkem nepřehledný. Doporučuji si proto přečíst článek z výjezdu z 23. června 2007.
24. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

24. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  767.28kB
Animace bouřkové činnosti z 24. června 2007. Přes Rakousko postupuje ojedinělá bouřková buňka k východu. Tuto bouřku jsme sledovali z okresu Příbram. Byla následována několika dalšími bouřkami, ale žádná z nich se nedostala nad území ČR.
25. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

25. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  5.75MB
Animace bouřkové činnosti z 25. června 2007. Přecházela nás od západu studená fronta. Před frontou jsme sledovali několik bouřek v Krušných Horách. Poté jsme se chytli frontálních bouřek, které nám však po nějaké době utekly na východ. Nejsilnější bouřka dne byla v Rakousku a na Slovensku. Zřejmě se jednalo o supercelu.
28. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

28. června 2007 Animace radarových dat - obrázek

provod_animation.gif  2.82MB
Animace bouřkové činnosti z 28. června 2007. Tento den se vyskytovalo nad naším územím mnoho přeháněk a několik bouřek. V jedné bouřce jsme viděli dokonce slabou rotaci. Doporučuji se podívat na video v odpovídajícím článku z tohoto data.
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one