Pozorujete rádi blesky, když se zrovna kolem v létě přežene bouřka? Čtěte dále, protože tyto stránky jsou určeny pro každého, kdo má alespoň trochu rád bouřky.
20 dubna 2012 Tromba v hrabství Lincolnshire v Anglii - obrázek

20 dubna 2012 Tromba v hrabství Lincolnshire v Anglii - obrázek

Tromba a blesk

METEOROLOGICKÁ SITUACE


20. dubna 2012 se nad velkou částí Evropy rozléhala tlaková níže, která byla patrná jak ve vyšších tak v přízemních vrstvách troposféry a doprovázel jí studený vzduch ve středních vrstvách. Aerologické výstupy na řadě anglických meteorologických stanic z poledne vykazovaly rychlý pokles teploty s výškou ve středních vrstvách spolu s hlubokou mezní vrstvou. Podobné výstupy se vyskytovaly v celé západní polovině Evropy, i když většinou spíše se silnější mezní vrstvou a inhibicí než nad Velkou Británií. Vlhkost mezní vrstvy nebyla nijak výrazná, ale dostačovala pro tvorbu lability v denních hodinách, kdy došlo k jejímu prohřátí, a to způsobovalo výskyt četných přeháněk a bouřek. Třeba zde v Británii, kde převládalo velmi slabé proudění, jsem pozoroval, že v místě výskytu přeháněk a bouřek z předchozího dne se v následujícím dni opět vyskytovaly přeháňky a bouřky, anebo se zde začala tvořit kupovitá oblačnost mnohem dříve než v místech, kde předchozí den nepršelo. To značilo, že pro vývin přeháněk a bouřek byly důležité i slabší rozdíly ve vlhkosti přízemní mezní vrstvy. Střih větru se tento den v oblastech s lepší labilitou moc nevyskytoval. V celé Evropě bylo málo míst, kde docházelo k lepšímu překryvu labilního vzduchu a střihu větru. Jedním takovým místem bylo západní a jihozápadní Řecko, kde DLS dosahoval až ke 30m/s a vyskytla se zde jedna silnější bouřka (zřejmě multicela), na které byly hlášeny kroupy kolem 1cm v průměru a silnější nárazy větru. Kroupy byly také hlášeny v Srbsku, kde se však jednalo jen o pulsující krátkodobé bouřky, které díky CAPE přesahující 500J/Kg dokázaly dočasně zesílit, ale rychle v nich začal převládat sestupný proud a rozpadaly se. Jedna zajímavější bouřka se vyskytla také nad severozápadním Egejským mořem západně od Turecka. Z jedné nákladní lodi zde údajně byl pozorován tzv. Waterspout neboli tornádo sahající na vodní hladinu. Zde jsem tento den výskyt bouřek díky slabé labilitě a slabé vlhkosti neočekával, ale jediná bouřka, která se v oblasti dokázala vytvořit, využila tzv. směrový střih větru v nižších vrstvách atmosféry a zřejmě se zorganizovala v supercelu, ze které se tornádo na vodu spustilo. Toto hlášení však není potvrzené ani nemám k dispozici fotky.


Co se týče Velké Británie, zde byl výskyt přeháněk a bouřek četný a na mnoha meteorologických stanicích byla tento den hlášena bouřka nebo alespoň blýskavice. Bouřky však měly výrazný denní ráz a ve večerních hodinách začala veškerá konvekce rychle slábnout. V silnějších přeháňkách a bouřkách se vyskytovala četná krupobití i přesto, že střih větru byl velmi slabý a životnost jednotlivých špatně organizovaných bouřkových buněk nepřekračovala 30 minut. Výskyt krup v bouřkách byl způsoben především nízko položenou nulovou izotermou (a díky tomu i nízko položenou hranicí tvorby ledových krystalků a následných krup v bouřkách, které během pádu k zemi začínaly tát až cca. 1200 metrů nad zemí, což je velmi nízko, ale pro brzké jarní bouřky se nejdná o nic neobvyklého) a také již výše zmíněnou sušší vrstvou vzduchu pod celkem vysoko položenými základnami bouřkových mraků, což způsobovalo intenzivnější vypařování deště pod základnou mraku a následné ochlazování okolního vzduchu díky spotřebě latentního tepla pro výpar srážek. Tento ochlazený vzduch měl větší hustotu, a tudíž byl těžší než okolní vzduch, což způsobilo díky negativnímu vztlaku (směrem k zemi), který na něj působil, výskyt větších nárazů větru na čele výstupů studeného vzduchu ze sestupných proudů v bouřkách. Vyšší srážkové úhrny či slabší záplavy se v bouřkách tohoto dne nevyskytovaly díky jejich krátkému trvání. Výjimkou bylo Rakousko, části Srbska a jihozápadního Rumunska, kde se bouřkám podařilo zorganizovat se do slabšího konvektivního systému, který postupoval přes oblasti velmi pomalu, a proto zde bylo hlášeno několik menších záplav (převážně vytopené sklepy).

Synoptická mapa pro 00Z z 20.dubna 2012 ZDE


VIDEO Z VÝJEZDU


Video z tohoto výjezdu si můžete pustit zde: VIDEO

Tromba byla potvrzena 8krát zrychleným videozáběrem, na kterém je patrná rotace. Podívat se můžete zde: ZRYCHLENÉ VIDEO


Několik fotografií: FOTO


KOMPILACE

Výjezd zatím není zpracován.
Výjezd zatím není zpracován.
Výjezd zatím není zpracován.
Výjezd zatím není zpracován.
2
Videa, fotky a informace o bouøkách
Neplatim.cz - nová on-line databáze neplatičů
Tyto stránky však nebudou jen o bouřkách. Časem přidám i mé pozorování zatmění Slunce a měsíce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one